Výsledky 13. ročníku kurzu Hravě žij zdravě

Ahoj kamarádi, podmínky soutěže splnily ty třídy, kde se kurzu aktivně zúčastnilo minimálně 70% z celkového počtu žáků uvedeného při registraci třídy a minimálně 70% žáků z tohoto celkového počtu dokončilo úspěšně všech 5 lekcí kurzu.
Výsledné pořadí tříd bylo sestaveno podle bodového průměru na jednoho žáka. Blahopřejeme vítězům!


Výsledky soutěže