Ahoj!

Soutěžní část 8. ročníku Hravě žij zdravě již byla ukončena, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník, který bude zahájený v září 2015.

A kdo že letos zvítězil?

Výherci soutěže!


„Je důležité jíst
pravidelně, nejlépe 5–6x
denně po 2–3 hodinách.
Chráníš se tak velmi
dobře před tloustnutím.“

Co může vaše třída vyhrát?

Pro nejlepší pátou třídu z každého kraje České republiky jsou připraveny hezké ceny od Potravinářské komory ČR a společnosti Plastkon product s.r.o. Odměněni budou i letos učitelé těchto neúspěšnějších tříd.

Hodně štěstí a zábavy při hře!

Stručná pravidla soutěže

  • Soutěžní internetový kurz pro žáky 5. tříd základních škol startujeme už 8. 9. 2014 registrací učitelů a tříd, a od 22. 9. 2014 registrací žáků.
  • Žáci se mohou registrovat teprve poté, co učitel jejich třídu virtuálně přihlásí. Není tvá třída v seznamu? Požádej učitele o její vytvoření!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, se může zapojit úplně každý. Registrace žáků končí s datem 3. 12. 2014. Poté se děti mohou dál účastnit kurzu, ale již bez šance na výhru. Do kurzu se bez nároku na výhru může zapojit úplně každý, nejen páťáci s celou třídou.
  • Soutěžící budou plnit úkoly ve 4 navazujících lekcích. Za test v každé lekci získají body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí.
  • Na každou lekci má soutěžící minimálně 7 dní. Odpočítávadlo ukazuje, kolik času zbývá do konce celé soutěže.
  • Kromě soutěžních úkolů žáci vyplňují Deníček. Pro každou z lekcí jsou generovány tři různě náročené dny, ke kterým žáci musí správně zaznamenat odpovídající příjem a výdej v daném dni. Správným řešitelům jsou za každý den připsány cenné body!
  • V soutěži zvítězí ty třídy, které splní podmínky soutěže (klikněte a dostanete se na celá pravidla kurzu) a které dosáhnou nejvyššího bodového průměru na žáka. Soutěž končí 31. 12. 2014. Od poloviny ledna 2015 zde budou vyvěšeny výsledky kurzu a výherci.
  • Výhry pro celé třídy!

  kompletní pravidla soutěže

Víte, že...?

Hýbej se

Pohyb je důležitou součástí našeho života. Mimo jiné podporuje prokrvení našeho těla, přivádí mozku více kyslíku, odbourává stres a zvyšuje schopnost soustředění.

Partneři

Logo Česká technologická platforma pro potraviny Logo Potravinářská komora ČR Logo Stop obezitě Logo Výživa dětí
Logo Plastkon